treeUS, FL,(GMT-4)       11:17 PM 19683 W Country Club Dr, MiamimountainsArmenia, (GMT+4)       04:17 AM11/11 Argishti street, Yerevan